Godkendelse

Godkendelse

Jeg er godkendt af kommunen.

De fysiske rammer er godkendt af kommunen.

kommunen laver tilsyn to gange om året. Det ene tilsyn er anmeldt og det andet er uanmeldt.

Den private dagplejer og forældrene vælger hinanden. Samarbejdet mellem dagplejeren og forældrene er yderst vigtig.  Der skal være fortrolighed, gensidig respekt og ærlighed mellem os.